HISTORIE

a. block

Den 1 Juli. 2020 var dagen hvor nøglerne blev givet videre til en ny generation for 3 gang i A.Block historie. Men lad os lige spole båndet tilbage til august 1957 – helt præcist den 21. august. Denne dag startede Anker Block en el installatør virksomhed i Hellerup, som nu over 60 år senere stadig består. Lampebutikken blev dog først åbnet 9 år senere, da virksomheden flyttede til Valby Langgade 132 – i maj 1966. Året efter kom en ung knægt ved navn Henrik i lære som elektriker. Efter sin læretid og nogle år ud i det pulserende liv, vendte Henrik tilbage til firmaet i 1984, hvor han sammen med Verner Block, søn af Anker, kører firmaet videre indtil Verner ganske pludseligt i 1994 går bort – bare 54 år. Herefter overtager Henrik A.Block 100% og videreføre det i 26 år, indtil to tidligere lærlinge i A.Block melder sig klar til at overtage stafetten – så historien kan fortsætte hos A. Block på Valby Langgade 132.